Urheilu ja vapaa-aika tasapainottavat arkea

Aseiden patruunat - testaa uusi patruuna ennen metsälle lähtöä

Aseiden patruunat ovat metsästysaseen ampumatarvikkeita. Patruunan osia ovat hylsy, nalli, ruuti sekä luoti. Patruunoita on tarjolla kaikkiin mahdollisiin aseiden kaliipereihin sekä käyttötilanteisiin ja aseiden patruunat valitaankin näiden ominaisuuksien mukaan. Kaliiperilla tarkoitetaan haulikon tai muun ampuma-aseen piipun halkaisijaa. Patruunan luotityypit voidaan jakaa kahteen eri kategoriaan, metsästys tarkoitukseen sekä rata-ammuksiin. Metsästyspatruunat jaetaan vielä metsästettävän lajin mukaan, erilaisia ammuksia löytyy niin linnustukseen, suurpedoille kuin hirvieläimillekin.

Patruunat aseisiin valitaan metsästettävän kohteen mukaan

Haulikon patruunan valintaan vaikuttavat aseesi ominaisuudet sekä oma ampumatapasi. Voit löytää itsellesi sopivat patruunat ainoastaan kokeilemalla ja jos on mahdollista, uudet aseiden patruunat kannattaa testata ennen kuin lähdet metsälle tai kilparadalle.

Luodin toimintaperiaate sekä lähtönopeus määrittävät kiväärin patruunan käyttötarkoituksen. Kiväärillä metsästetään niin lintuja kuin suurriistaa ja kiväärit soveltuvat myös rata-ammuntaan. Kiväärien luodit voidaan jakaa laajeneviin luoteihin ja kokovaippaluoteihin, joista käytetään myös nimitystä FMJ. Ne soveltuvat hyvin rataharjoitteluun sekä linnustukseen, sillä ne eivät hajaudu osuessaan kohteeseen, vaan jättävät osumakohtaan selkeän reiän. Kokovaippaluodit ovat myös laajenevia luoteja huomattavasti kevyempiä, sillä rataharjoittelussa maaliin tähdätessä ei ole tarvetta yhtä tehokkaalle luodille kuin vaikkapa metsästettäessä suurriistaa.

 

Näin valitset oikeanlaisen patruunan linnustukseen

Linnustuksessa kokovaippaluotien hyödyt tulevat esiin, koska ampumamatkat ovat linnustettaessa yleensä pidempiä, joten luodin ballistiset ominaisuudet tulevat tarpeeseen. Lintujen pienen koon vuoksi, kokovaippaluodit soveltuvat hyvin niiden metsästykseen, näin vältytään lihahävikiltä. Linnustuksessa parhaiten toimivat nopeat kokovaippaiset kiväärinpatruunat, sillä niillä on paras lentorata. Patruunoiden testaamisen merkitys korostuu varsinkin vesilinnustuksessa, sillä patruunan lentokuvio on aina asekohtainen. Voit testata aseen ampumakuvion ampumalla paperiin, tämän jälkeen voit arvioida hauliparven tasaisuutta sekä peittävyyttä. Ampuma-ase suhteutetaan riistalajin kokoon ja osumakuviosta voidaan päätellä osuuko hauli riittävän hyvin linnun vitaali alueille. Oikean haulikoon valinta riippuu metsästettävästä lajista, ampumatkasta sekä haulimateriaalin tiheydestä. Metsästyspatruunoissa käytetään myös "bondattuja" lyijyluoteja kokovaippaluotien tilalla. Näissä "bondatuissa" eli yhteen juotetuissa luodeissa lyijy-ydin sekä vaippamateriaali on sulatettu yhteen, tämä takaa vieläkin paremman luodin avautumisen. Jos luotia ei ole bondattu voi riskinä olla vaipan ja sen ytimen toisistaan irtoaminen. Aseiden patruunoita ostaaksesi sinulla on oltava voimassaoleva ampuma-aseen hallussapitolupa sekä henkilöllisyystodistus. Suomen Ase ja Retkeily tarjoaa monipuolisen valikoiman aseiden patruunoita ja ampumatarvikkeita.